Vì sao bạn không nhận được mã pin của Adsense?


Việc không nhận được mã pin (xác minh địa chỉ) của Google là trường hợp nhiều bạn hay gặp phải nhưng không biết cách gỡ rối, thường thì đợi đến đủ 42 ngày rồi upload chứng minh thư lên nhưng như vậy thì quá mất thời gian. Cùng tìm hiểu xem tại sao bạn không nhận được mã pin của tài khoản Google Adsense nhé!

Đầu tiên tìm hiểu PIN (xác minh địa chỉ) là gì nhé

Xác minh địa chỉ là gì?

Để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản, Google Adsense yêu cầu bạn xác minh địa chỉ trước khi chúng tôi có thể gửi bất kỳ thanh toán nào cho bạn. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ gửi qua thư mã số nhận dạng cá nhân (PIN) đến địa chỉ tiểu sử người nhận thanh toán của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần nhập mã PIN này vào tài khoản của mình.

Khi nào mã PIN của tôi đến nơi?

Chúng tôi sẽ in và gửi mã PIN bằng thư thường trong vài ngày sau khi số dư tài khoản của bạn đạt ngưỡng xác minh lần đầu tiên. Mã PIN thường đến nơi trong vòng 2-4 tuần, nhưng có thể lâu hơn phụ thuộc vào địa điểm của bạn.

Phong bì đựng mã PIN trông như thế nào?

Chúng tôi gửi mã PIN của bạn trên bưu thiếp trắng có kích thước 4,5 x 6 inch (11,4 x 15,2 cm).

Khi nào tôi cần nhập mã PIN?

Bạn có 6 tháng để nhập mã PIN vào tài khoản kể từ ngày mã đầu tiên được tạo. Nếu bạn không nhập mã PIN sau 6 tháng, chúng tôi sẽ ngừng hiển thị quảng cáo trên trang của bạn.

Tôi có thể nhập mã PIN của mình ở đâu?

Khi bạn nhận được mã PIN, hãy nhập mã PIN này vào tài khoản của bạn bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trong phong bì chứa mã PIN.

Điều gì xảy ra nếu mã PIN của tôi không đến?

Chúng tôi hiểu rằng do vấn đề dịch vụ bưu điện ở khu vực của bạn nên bạn đã không thể nhận được mã PIN của mình. Đó là lý do tại sao nếu bạn không nhận được mã PIN đầu tiên, bạn có thể yêu cầu thêm 2 mã PIN thay thế.

Cách nhập tên và địa chỉ để dễ nhận mã PIN nhất

Nếu bạn là cá nhân gửi đơn đăng ký, vui lòng cung cấp tên đầy đủ khi đăng ký Google AdSense. Tên của bạn phải khớp với cách tên được nhập vào thông tin ngân hàng.

Dưới đây là một số ví dụ về các tên có thể chấp nhận và không được chấp nhận:

Hợp lệ:

Tran Van Khanh

Không Hợp lệ:

Tran V. Khanh
Khanh
Van Khanh

'Tên người nhận thanh toán' trên đơn đăng ký AdSense được giới hạn trong 35 ký tự. Nếu tên người nhận thanh toán của bạn dài hơn 35 ký tự, vui lòng nhập tên viết tắt và họ đầy đủ của bạn.