0

Nếu muốn sao chép lại các bài viết từ website này, xin các bạn hãy lưu ý một số vấn đề sau:
Đa số các bài viết trên là tôi sưu tầm trên internet,Khi sao chép lại các bài viết này, các bạn không cần có sự cho phép của tôi, tuy nhiên không được thay đổi bất kỳ câu từ nào, các bạn cũng không cần ghi lại xuất xứ từ website www.adsensevn.com nhưng những thông tin về bài viết gốc của nó đều phải được giữ nguyên. 
Những bài viết này bao gồm rất nhiều công sức của các blogger,freelancers và tôi, vậy nên mong muốn lớn nhất là làm sao càng nhiều người đọc nó, càng nhiều người biết và học được những gì có trong đó, đó mới là phần thưởng lớn nhất cho tôi.
Có thể bạn không tôn trọng tôi nhưng xin hãy tôn trọng những đóng góp của tôi trong lĩnh vực Marketing online & MMO
Bạn sẽ được gì khi làm theo những điều trên?
- Bạn chẳng được gì cả.
- Tôi cũng chẳng giúp gì được bạn, ngoại trừ tôi có thể theo đó vào trang của bạn để hỗ trợ kỹ thuật cho người đọc của bạn, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Bạn sẽ mất gì khi làm theo điều trên?
- Tôi cũng đang tự hỏi điều đó ^^

Tôi sẽ được gì khi bạn làm điều đó?
- Tôi ư? Ngay việc bạn thấy các bài viết trên website này đủ thú vị để post lại thì đó đã là phần thưởng lớn đối với tôi, chỉ cần biết rằng sẽ có thêm nhiều người đọc và thích nó, vậy là đủ. Ngay khi bạn post lại thì tôi đã phải cảm ơn bạn rồi.
- Tôi sẽ có thêm động lực để tìm kiếm, viết dịch thêm nhiều bài viết hữu ích.
- Đôi khi cũng đỡ buồn hơn khi thấy bài viết của mình bị sao chép, xào nấu và thậm chí mang tên một tác giả khác.

Cám ơn các bạn rất nhiều.
CEO & Founder: Khanh Freelancers